Stem

Het kan zijn dat door een zwakke stem heesheid optreedt. De mogelijkheden van de stem zijn dan wat beperkter. Er is meer kracht nodig om geluid te kunnen produceren. Dit leidt vaak tot overbelasting van de stem, waarvan heesheid een van de gevolgen kan zijn. Kinderen die vaak schreeuwen of roepen kunnen ook last krijgen van een hese stem. Dit heet dan stem misbruik.

Wat is er dan daadwerkelijk aan de hand?
Door een verkeerd gebruik van de stem kan er een verandering in de vorm van het stemplooiweefsel optreden. De meest voorkomende stembandaandoening zijn de stembandknobbeltjes. De KNO-arts stelt de diagnose.

De logopediste zal de stem verder onderzoeken en de mogelijkheden van de stem in kaart brengen. Er worden stemhychienische adviezen gegeven. Vervolgens worden er oefeningen (mee)gegeven voor een juiste ademhaling, ontspanning en stemgebruik.

Logopedische behandelingen:

Direct aanmelden

(In verband met de lange wachtlijst nemen wij momenteel geen nieuwe cliënten meer aan, m.u.v. volwassenen.)