Spraak

Kinderen kunnen moeite hebben met hun uitspraak. Dit zou kunnen liggen aan een vertraagde spraakontwikkeling. Wat we dan vaak zien is dat een kind een bepaalde spraakklank vervangt door een andere. Bijvoorbeeld het woord /kom/ wordt dan /tom/. Verder kunnen kinderen ook een slappe spraak hebben. Hierbij wordt vaak het slissen behandeld.

Volwassenen kunnen ook naar logopedie voor hun spraak. Maar dan zien we vaak het binnensmonds spreken, het te snel spreken, stotteren, maar ook dysartrie (bemoeilijkte spraak na een beroerte).

Herken je een van de onderstaande situaties?

  • Je kind is slechter te verstaan dan leeftijdsgenootjes

Direct aanmelden

(In verband met de lange wachtlijst nemen wij momenteel geen nieuwe cliënten meer aan, m.u.v. volwassenen.)