Mondmotoriek

Sommige kinderen hebben vroeger veel gespeend of geduimd, waardoor de mondmotoriek niet goed is ontwikkeld. Te zien is dan dat alle spieren in en rondom de mond een slappe motoriek hebben. Door deze slappe motoriek is vaak ook een onduidelijke spraak te horen.
Door het OMFT programma te hanteren kan na 10 weken al ontzettend veel resultaat behaald zijn. Binnen dit programma wordt ook het afwijkend slikken aangepakt.
Ook volwassenen die na een beroerte moeilijkheden merken tijdens het slikken kunnen bij ons terecht.

Logopedische behandelingen:

Direct aanmelden

(In verband met de lange wachtlijst nemen wij momenteel geen nieuwe cliënten meer aan, m.u.v. volwassenen.)