Logopedie Leidschendam

Strandwal 2, 2265 AR te Leidschendam - Telnr: 06 - 811 24 971

Spraak-taalontwikkeling

Spraak
Kinderen kunnen moeite hebben met hun uitspraak. Dit zou kunnen liggen aan een vertraagde spraakontwikkeling. Wat we dan vaak zien is dat een kind een bepaalde spraakklank vervangt door een andere. Bijvoorbeeld het woord /kom/ wordt dan /tom/.
Verder kunnen kinderen ook een slappe spraak hebben. Hierbij wordt vaak het slissen behandeld.

Volwassenen kunnen ook naar logopedie voor hun spraak. Maar dan zien we vaak het binnensmonds spreken, het te snel spreken, stotteren, maar ook dysartrie (bemoeilijkte spraak na een beroerte).


Taal
Kinderen kunnen tijdens hun taalontwikkeling door allerlei redenen een vertraging oplopen. Het kind heeft bijvoorbeeld een te kleine woordenschat waardoor het in vergelijking met leeftijdsgenoten niet goed mee komt in de klas. Of het kind heeft moeite met het maken van zinnen of kan de taal niet goed begrijpen en merkt hierdoor dat de communicatie niet goed verloopt.

Volwassenen kunnen ook terecht bij de logopedist op het gebied van taal. Door een beroerte kan taal moeilijker begrepen of gebruikt worden.